— 2019/2020 —

ROK AKADEMICKI
2019/2020

SEMESTR I

13.10.2019 – Liturgiczna inauguracja roku akademickiego uczelni wyższych Diecezji Płockiej

Fotorelacja FB WSD

17.10.2019 – Inauguracja roku akademickiego w WSD w Płocku

Fotorelacja FB WSD

19.10.2019 – Dzień skupienia dla kleryków, prowadził ks. Marcin Kędzia

Fotorelacja FB WSD

4.11.2019 – Msza św. za zmarłych przełożonych, wychowawców, alumnów i pracowników WSD w Płocku

15 – 17.11.2019 –Rekolekcje o powołaniu

Podsumowanie

22.11.2019 – Sympozjum Naukowe “Światła Pontyfikału… Święte płockie średniowiecze”

Podsumowanie

Fotorelacja FB WSD

23.11.2019 – Adoracyjny dzień skupienia dla kleryków

30.11.2019 – Sztuka andrzejkowa w wykonaniu kursu IV

Fotorelacja FB WSD

7.12.2019 – Dzień skupienia dla kleryków, prowadził ks. kanonik Marian Ofiara.

Fotorelacja FB WSD

8.12.2019 – Kandydatura przed święceniami diakonatu i prezbiteratu

Fotorelacja FB WSD

18.12.2019 – Sztuka “Prawdziwe jasełka w seminarium” w wykonaniu kursu II

O sztuce

04.01.2020 – Spotkanie z Ks. Bp. Piotrem Liberą

Fotorelacja FB WSD

6.01.2020 – Orszak Trzech Króli

Fotorelacja FB WSD

09.01.2020 – Kolędnicy Misyjni

11.01.2020 – Dzień skupienia dla kleryków

Fotorelacja FB WSD

04.01.2020 – Spotkanie z Ks. Bp. Piotrem Liberą

Zdjęcia FB WSD

6.01.2020 – Orszak Trzech Króli

Zdjęcia FB WSD

09.01.2020 – Kolędnicy Misyjni

11.01.2020 – Dzień skupienia dla kleryków

Zdjęcia FB WSD

17.01.2020 – OBCHODY XXIII DNIA JUDAIZMU W PŁOCKU POD HASŁEM: „PAMIĘTAJ O DNIU SZABATU, ABY GO NALEŻNIE ŚWIĘTOWAĆ” (Wj 20, 8). Nabożeństwo biblijne i modlitwa za naród żydowski. Przewodniczył ks. kan. dr Andrzej Leleń, wykładowca WSD.

Fotorelacja FB WSD

18.01. – 01.02.2020 – Zimowa sesja egzaminacyjna

01.02. – 9.02.2020 – Ferie zimowe