— Przełożeni —

Rektor: ks. dr Marek Jarosz, od 2012

Wicerektor: ks. mgr Andrzej Pieńdyk, od 2018

Znalezione obrazy dla zapytania andrzej pieńdyk ksiądz

Prefekt: ks. mgr Radosław Zawadzki, od 2018 

Dyrektor ds. ekonomicznych: ks. dr Grzegorz Adamiak, od 2019

Ojciec duchowny: ks. mgr Wojciech Kruszewski, od 2018

Znalezione obrazy dla zapytania ks Wojciech Kruszewski