Informacje dotyczące święceń diakonatu i prezbiteratu

Święcenia diakonatu

Święcenia odbyły się w sobotę, 23 maja br. o godzinie 11:00, w Bazylice Katedralnej w Płocku.

Święceń udzielał bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy Diecezji Płockiej.

Święcenia prezbiteratu

Święcenia odbędą się w sobotę, 6 czerwca br. o godzinie 11:00, w Bazylice Katedralnej w Płocku.

Święceń udzielać będzie bp Piotr Libera, biskup Diecezji Płockiej.

Dla wszystkich wiernych chcących uczestniczyć we Mszy Świętej będzie dostępna transmisja na żywo, na kanale YouTube Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

Wieczny odpoczynek…

„Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.”

Z nadzieją pokładaną w Bogu informujemy, że w piątek, 15 maja, w godzinach popołudniowych odeszła do Pana s. Bartłomieja Orzoł CSP.
Siostra Bartłomieja od 1956 r. posługiwała w naszej seminaryjnej wspólnocie, której poświęciła całe swoje zakonne życie.

Uroczystości pogrzebowe obędą się we wtorek 19 maja o godz. 11.00 w bazylice katedralnej płockiej. Będzie im przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski. Pamiętajmy w modlitwie o śp. s. Bartłomiei. 

Komunikat Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

W dniach od 3 do 9 maja obchodzimy w Kościele Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Troska o powołania powinna być obecna w życiu każdego chrześcijanina nieustannie. Nie może jej zabraknąć również i w tych dniach, kiedy nasze serca przepełnia modlitwa związana z panującą pandemią oraz suszą. Nie możemy zapomnieć, że tak jak co roku, także i teraz Pan Bóg zaprasza młodych mężczyzn i młode kobiety do podjęcia szczególnej drogi, jaką jest kapłaństwo lub życie konsekrowane. Wielu z nich potrzebne jest nasze dobre słowo, wsparcie, ale przede wszystkim zanoszona w ich intencji nasza modlitwa.  

Szczególną formą prośby zanoszonej do Boga w intencji powołań jest bez wątpienia post. Dlatego też zwracamy się do kapłanów, sióstr zakonnych oraz wszystkich wiernych o podjęcie tej jednodniowej pobożnej praktyki w czasie trwania Tygodnia Modlitw lub w innym, wybranym przez siebie dniu. Post, który będzie połączony z modlitwą, stanie się jeszcze bardziej owocnym środkiem wypraszania u Boga łaski nowych i świętych powołań.

Zachęcamy także do włączania się w szereg inicjatyw organizowanych przez naszą seminaryjną wspólnotę. Szczegółowe informacje będą dostępne wkrótce na stronie internetowej www.wsdplock.pl oraz na naszym profilu na Facebooku pod adresem facebook.com/wsdplock/

Jednocześnie dziękujemy wszystkim za dotychczasową modlitwę oraz każde wsparcie okazywane naszemu Seminarium. Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, umacnia nas w realizacji naszych powołań w codziennym życiu oraz posyła na swoje żniwo nowych i świętych robotników.

ks. Radosław Zawadzki
Dyrektor Diecezjalnego Centrum Powołaniowego wraz z
Wspólnotą Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Transmisje z kaplicy seminaryjnej

Drodzy Przyjaciele!

Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy. Specjalnie z Wami chcemy dzielić się tym co mamy najcenniejszego – Jezusem! Nie pozostawiamy Go tylko dla siebie, ale chcemy na tyle ile możemy dawać Go innym!

Plan transmisji:

15.05.2020 – nie będzie transmisji;

16.05.2020 – 20:30, modlitwa Różańcowa;

17.05.2020 – 20:30, modlitwa Różańcowa;

18.05.2020 – 20:30, modlitwa Różańcowa;

19.05.2020 – 20:30, modlitwa Różańcowa;

20.05.2020 – nie będzie transmisji;

21.05.2020 – 20:30, CZ.A.S 

Od 22.05.2020 nie będzie transmisji. 

Transmisje z kaplicy WSD w Płocku dostępne są tutaj – link.

 

Komunikat

Siostry i Bracia!

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku serdecznie zachęca wszystkich wiernych do udziału w transmitowanej na żywo Modlitwie Różańcowej w intencji powstrzymania pandemii.  Transmisję z seminaryjnej kaplicy można oglądać codziennie poprzez seminaryjny Facebook (facebook.com/wsdplock). Początek transmisji o godz. 20.30.

W niedzielę (15 marca) o godz. 21.00, aż do odwołania, rozpoczynamy nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu w intencji osób chorych, ich rodzin oraz personelu medycznego, który z poświęceniem i w duchu miłości leczy i opiekuje się pacjentami zarażonymi koronawirusem.

Módlmy się wspólnie pełni wiary, że Pan nigdy nie zostawia nas samych.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem Biskupa Płockiego – link

Zaproszenie

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku zaprasza kapłanów, siostry zakonne oraz osoby świeckie w dniu 28.01.2020 o godz. 17.00 na wykład okolicznościowy z okazji Uroczystości Św. Tomasza z Akwinu. Wykład wygłosi  ks. prof. dr hab. dr h.c. Janusz Mariański: Czy Europa bez Boga? Między sekularyzmem a nową ewangelizacją. Zapraszamy!

ks. Andrzej Pieńdyk – prorektor WSD

LIST REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO NA ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA 2019R.

Siostry i Bracia!
W drugi dzień oktawy Bożego Narodzenia nasze serce zwraca się ku Nowonarodzonemu Jezusowi – Słowu, które – jak czytamy w pięknym Prologu Ewangelii według św. Jana – stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Przez nie wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało (por. J 1,14.3). Słowo Boga przyjęło realia człowieczego losu, słabość ciała oraz ludzką śmiertelność. Syn Boży zrodzony z Maryi stał się dla jednych, jak zapowiadali prorocy, światłością oświecającą każdego człowieka, dla innych znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Słowo Boże czytane w dzisiejsze święto dobitnie wyraża ten sprzeciw. Odbija się on bolesnym echem w wydarzeniu śmierci pierwszego męczennika – św. Szczepana. Odczytany przed chwilą fragment Dziejów Apostolskich ukazuje porażającą skalę ludzkiego zła, na którą człowiek może się zdobyć: ferowanie fałszywych wyroków, wykorzystywanie innych do stworzenia intrygi przeciwko niewinnemu, przewrotne użycie Prawa. Ostatnie jednak słowo – uczy dzisiejsza Ewangelia – należy do Ducha Ojca, który uzdalnia do odważnej postawy w konfrontacji z siłami zła. Tą nadzieją żyły rzesze męczenników i wyznawców, a także niezliczone zastępy uczniów pragnących wyjść na spotkanie Pana. Z całą pewnością należał do nich święty Jan Paweł II. W zbliżającym się Nowym Roku będziemy obchodzić stulecie jego urodzin. Z tej racji Kościół w Polsce ogłosił rok 2020 Rokiem św. Jana Pawła II. 
Stojąc u progu tej rocznicy, uświadamiamy sobie, że mimo upływu blisko 15 lat od śmierci Ojca świętego, Jego postać jest nadal ważnym punktem odniesienia dla Kościoła w Polsce i na świecie. Umacniał nas prostą wiarą, gdy w pierwsze Boże Narodzenie spędzone w Watykanie w 1978 roku zdradził, że Jego wielkim pragnieniem było rozpocząć pontyfikat przy Grocie Narodzenia, albo gdy w 1982 r. prosił o ustawienie bożonarodzeniowej choinki i żłóbka na Placu św. Piotra. 
Dodawał odwagi w mierzeniu się ze złem, kiedy w grudniu 1981 roku po ogłoszeniu stanu wojennego, solidaryzując się z rodakami, stawiał świecę w oknie swego domu – wymowny symbol pamięci i nadziei. W przenikliwy sposób uczył widzenia dziejów świata. Duch Ojca pozwalał mu wyraźnie dostrzegać liczne zagrożenia, jakie pojawiały się na horyzoncie wolnej Polski. W 1991 r. w Płocku ostrzegał, że rozwój gospodarczy „prowadzi zarówno do wzbogacania się poszczególnych ludzi, jak i do ogólnego podniesienia społecznego dostatku. Wiele biedy można w ten sposób usunąć, również w wymiarze społecznym. Ale zarazem nigdy nie zapominajmy – mówił Ojciec święty – że pieniądz, bogactwo i różne wygody tego świata przemijają, a zatem nie mogą być naszym celem ostatecznym”. „Starajcie się – przestrzegał nas – żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę. I bardzo też uważajmy, żebyśmy się nie stali społeczeństwem, w którym wszyscy wszystkim czegoś zazdroszczą. (…). Nie osiągniemy szczęścia ani nawet zwyczajnej stabilizacji, nie licząc się z prawem Bożym. Dlatego całym sercem zaufajmy Bogu, że Jego przykazania są słuszne i że ich przestrzeganie zabezpiecza człowieka i przynosi mu radość i pokój już na tej ziemi”. Czy słowa te nie są dowodem prorockiej przenikliwości papieża Polaka? 
Swoim życiem i przykładem Jan Paweł II natchnął wielu młodych ludzi, aby weszli na drogę życia kapłańskiego i zakonnego. Miał niezwykłą zdolność do dodawania odwagi tym, którzy pragnęli realizować ewangeliczne ideały. W mądry sposób ukazywał świat nie tylko z jego zagrożeniami, ale pokazywał go jako dar Boga, którego z radością można doświadczyć każdy człowiek, o ile otworzy serce Chrystusowi i pozbędzie się lęku. Był wymagający w stosunku do kapłanów i tych, którzy decydowali się wejść na tę drogę. Ostrzegał ich: „Świadectwo waszego życia, życia autentycznie i bez reszty oddanego Bogu i braciom, jest niezbędne, aby uobecniać w świecie Chrystusa i docierać z jego Ewangelią do ludzi naszych czasów, którzy chętniej słuchają świadków niż nauczycieli i są bardziej wrażliwi na żywe przykłady niż słowa”. W książce „Dar i tajemnica” wyraźnie przypominał, że najważniejszym elementem posługi kapłańskiej jest głęboki i osobisty związek z Jezusem, a powołanie kapłańskie jest zasadniczo wezwaniem do świętości.
Siostry i Bracia! Seminarium duchowne jest miejscem wdrażania blisko 30 młodych mężczyzn w dawanie rzetelnej i głębokiej odpowiedzi na to wezwanie. Z tym zadaniem będziemy mogli się jednak uporać tylko wtedy, gdy będziemy otoczeni modlitwą, jaka może popłynąć z Waszych serc. Wiem, że czynicie to we wspólnotach parafialnych i rodzinach. Dziękuję również za wszelkie wsparcie materialne. Bóg zapłać! Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i osobom świeckim za szczególny dar, jakim jest post w intencji powołań. 
Siostry i Bracia! Uczyńmy nadchodzący rok czasem pokornego uczenia się świętości od Jana Pawła II i dawania odważnego świadectwa, że Nowonarodzony Jezus jest oczekiwanym Panem. W imieniu wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku życzę Wam, by Boże Dziecię było prawdziwym światłem na drogach Waszego życia, by dawało odwagę w wyznawaniu wiary i uzdalniało do prowadzenia świętego życia. 
Płock, dnia 19 grudnia 2019 r.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku