Informacje dotyczące święceń diakonatu i prezbiteratu

Święcenia diakonatu

Święcenia odbyły się w sobotę, 23 maja br. o godzinie 11:00, w Bazylice Katedralnej w Płocku.

Święceń udzielał bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy Diecezji Płockiej.

Święcenia prezbiteratu

Święcenia odbędą się w sobotę, 6 czerwca br. o godzinie 11:00, w Bazylice Katedralnej w Płocku.

Święceń udzielać będzie bp Piotr Libera, biskup Diecezji Płockiej.

Dla wszystkich wiernych chcących uczestniczyć we Mszy Świętej będzie dostępna transmisja na żywo, na kanale YouTube Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

Jedna odpowiedź do “Informacje dotyczące święceń diakonatu i prezbiteratu”

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Modlitwa Św. Piusa X o godnych kapłanów

O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich apostołów: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo" - oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać robotników na żniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do świętego swojego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do swej świętej służby wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali.

Strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im Ducha rady i napełnij ich Duchem swej świętej bojaźni, aby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
Módlmy się o nowe i święte powołania, a także za już powołanych, aby Bóg wspierał ich swoimi łaskami!
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup