Niedziele powołań kapłańskich w parafiach

Czym są niedziele powołań?

Do wybranych w danym roku parafii wyjeżdża tzw. grupa powołaniowa złożona zazwyczaj z dwóch kleryków, którymi opiekuje się ksiądz profesor – wykładowca w seminarium. Zadaniem takiej grupy jest przede wszystkim głoszenie Ewangelii. Klerycy prowadzą w parafii spotkania z różnymi grupami: głównie z ministrantami, młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, z członkami scholi i grupą oazową. Tematyka spotkań dotyczy zazwyczaj powołania, rozbudzania wrażliwości na Boży głos w sercu młodego człowieka, życia w seminarium, modlitwy za pomocą Pisma Świętego czy też współczesnych problemów Kościoła. Klerycy głoszą tzw. kazania powołaniowe, w których często opowiadają o swojej drodze do kapłaństwa. Przygotowują oprawę liturgiczną Mszy św., komentarze, wezwania modlitwy powszechnej, śpiewają psalm, rozdają Ciało Pańskie.
Podstawowym celem tych wyjazdów jest modlitwa o liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego; modlitwa, która pozwala odkrywać młodym ludziom Chrystusowe wezwanie „Pójdź za Mną”. Ważną sprawą jest także budzenie w spotykanych ludziach wierzących świadomości wybrania ich do wielkiej przygody z Bogiem, jaką jest chrześcijaństwo. Klerycy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem Boga, opowiadają o swojej pozytywnej odpowiedzi na usłyszany głos Bożego wezwania.

Spotkajmy się!

Najbliższe wyjazdy powołaniowe

8 listopada 2020

Łopacin, dek. Ciechanowski Wsch.

Parafia św. Leonarda

Jeżewo, dek. Sierpecki

Parafia św. Bartłomieja

Borkowo Kościelne, dek. Sierpecki

Parafia św. Apolonii

Troszyn, dek. Gąbiński

Parafia św. Leonarda

15 listopada 2020

Rościszewo, dek. Sierpecki

Parafia św. Józefa

Łukomie, dek. Sierpecki

Parafia św. Antoniego

Sierpc, dek. Sierpecki

Parafia św. Maksymiliana Kolbego

22 listopada 2020

Zawidz Kościelny, dek. Sierpecki

Parafia św. Marcina