— Rekolekcje powołaniowe —

W życiu każdego człowieka przychodzi czas wyboru drogi życia. Dla wierzących jest to czas rozeznania powołania. Pytamy się wówczas: jakie jest moje powołanie? Jaka jest wola Boga względem mnie? Czego Bóg ode mnie oczekuje?

Zapraszamy na rekolekcje powołaniowe, gdzie postaramy się pomóc Ci znaleźć odpowiedzi na te pytania. Przeznaczone są dla uczniów VIII klas szkół podstawowych, szkół średnich, maturzystów, studentów i pracujących (do 30 r. życia), którzy pragną rozeznawać drogę swego powołania.

To czas wsłuchiwania się w głos Boga, aby poznać i zrozumieć Jego zaproszenie do pójścia konkretną drogą życia. Rekolekcje, są przede wszystkim czasem modlitewnego poszukiwania. W programie znajdziesz: Eucharystie, Liturgię Godzin, katechezy o rozeznawaniu powołania, życiu kapłańskim, i inne. Przebywanie sam na sam z Bogiem jest ważną częścią rekolekcji. Trwanie na adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, indywidualna modlitwa, to czas konfrontacji swojego życia ze słowem Bożym, z treściami katechez, rozmów i tych wszystkich wydarzeń, które składają się na rekolekcje.

Jest dużo czasu na rozmowę, kiedy po prostu można zapytać księdza albo kleryka nie tylko o to jak wygląda życie kapłańskie, ale także poradzić się w swoich sprawach duchowych. Cennym doświadczeniem jest spotkanie swoich rówieśników, którzy także poszukują, stawiają podobne pytania. Te nowe znajomości mogą być umocnieniem w rozeznawaniu.

Lecz to nie tylko. Zagramy razem w piłkę, obejrzymy razem film, pogadamy o mniej i bardziej istotnych problemach! Będziesz mógł porozmawiać o swoich problemach, rozterkach i wahaniach.

Nazwa „rekolekcje powołaniowe” nie oznacza, że ich tematem jest jedynie powołanie kapłańskie. Celem tych rekolekcji jest pytanie do czego wzywa Cię Bóg. Mogą to być różne drogi prowadzące do jednego celu – Domu Ojca. Jedną z tych dróg, piękną i wyjątkową, jest droga życia konsekrowanego. Może to także Twoja droga. A może jest nią małżeństwo i rodzina, może także jakieś konkretne zadania, które na Ciebie czekają.

Nie żałuj czasu, aby dobrze to rozeznać.

NAJBLIŻSZE REKOLEKCJE:

odbędą się w nowym roku akademickim 
na przełomie listopada i grudnia 2020