— Sympozjum —

Sympozjum to wydarzenie, które od 41 lat związane jest z życiem wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Początek idei Sympozjów sięga pomysłu, jaki zaczął realizować od 1978 r. ks. dr Tadeusz Rutowski, filozof, w latach 1974–1984 rektor naszej uczelni. Początkowo klerycy nie odpowiadali bezpośrednio za przygotowania sympozjów, ponieważ nie istniało wtedy jeszcze Koło Naukowe.

Były to jedyne w swoim rodzaju w skali polskich seminariów duchownych dwudniowe spotkanie o charakterze ascetycznym. Poprzez spotkania ks. dr Rutowski pragnął nadać głębszy charakter przeżywaniu Wielkiego Postu we wspólnocie seminaryjnej. Z tego powodu pierwsze sympozja nosiły nazwę „sympozjów życia wewnętrznego”. Organizowane były w pierwszych dniach Wielkiego Postu, rozpoczynając się w Środę Popielcową. Trwały one pełne dwa dni i już wtedy prowadzono dyskusje w grupach. Na sympozjach zawsze gościł ówczesny biskup płocki Bogdan Sikorski.

Początkowo prelegentami podczas spotkań organizowanych przez ks. rektora Tadeusza Rutowskiego byli głównie profesorowie płockiego Seminarium. W kolejnych latach zapraszana była większa liczba profesorów z innych uczelni, szczególnie z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, np. ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, o. prof. dr hab. Celestyn Napiórkowski, s. prof. dr hab. Józefa Zdybicka czy ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski.

Powyższa formuła spotkań naukowych przetrwała do 1990 r. W tym czasie powstało Koło Naukowe, które skupiało chętnych kleryków ze wszystkich seminaryjnych roczników. Opiekunem Koła został ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak. Zmienił się charakter seminaryjnych sympozjów. Obok możliwości pogłębiania swojej wiedzy, klerycy mieli także okazję do braterskich spotkań z liczną grupą przedstawicieli innych Seminariów. Za przygotowanie i właściwy przebieg obrad odpowiadali także klerycy z Koła Naukowego. To oni – przy współpracy ze swym opiekunem – wybierali temat i prelegentów, jak również organizowali imprezy towarzyszące.

Jednym z podstawowych celów naszych sympozjów jest spotkanie ze specjalistami z różnych dyscyplin wiedzy. Zapraszamy osoby znane i cenione. Na przestrzeni lat byli nimi m.in.: ks. kard. prof. dr hab. Stanisław Nagy, ks. abp Józef Michalik, ks. abp Tadeusz Gocłowski, o. Jan Góra, red. Paweł Lisicki, red. Grzegorz Górny, Katarzyna Łaniewska. W ten sposób WSD w Płocku staje się miejscem wymiany poglądów i doświadczeń nie tylko dla mieszkańców Płocka, ale także licznej grupy kleryków z innych seminariów. Dzięki Katolickiemu Radiu Diecezji Płockiej oraz płockiej edycji „Gościa Niedzielnego” treści poruszane na naszych sympozjach trafiają do rzeszy odbiorców. Dzięki temu sympozja Koła Naukowego WSD w Płocku wpisały się na stałe w mapę wydarzeń kulturalno–naukowych Mazowsza, a także Polski.