Zaproszenie

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku zaprasza kapłanów, siostry zakonne oraz osoby świeckie w dniu 28.01.2020 o godz. 17.00 na wykład okolicznościowy z okazji Uroczystości Św. Tomasza z Akwinu. Wykład wygłosi  ks. prof. dr hab. dr h.c. Janusz Mariański: Czy Europa bez Boga? Między sekularyzmem a nową ewangelizacją. Zapraszamy!

ks. Andrzej Pieńdyk – prorektor WSD